Czy sztuka oraz biznes to światy które mogą ze sobą współpracować?

0
94

Świat biznesu oraz świat sztuki to z pozoru dwa bardzo zróżnicowane byty, które się wykluczają. W biznesie króluje komercjalizacja i nastawienie na zysk. W sztuce powinny na wyższym miejscu być umiejscowiona wrażliwość. Czy jednak te dwa przeróżne światy można scalić? Czy sztuka może współpracować z biznesem a biznes ze sztuką?

Z pozoru wydaje się to niemożliwe. Wielu artystów słysząc o komercjalizacji sztuki może poczuć delikatne oburzenie i niezadowolenie z tego, że w takim kierunku może zmierzać sztuka współczesna. Czy wszechobecna komercjalizacja, która chcąc lub nie chcąc ma wpływ na większość dziedzin naszego życia, musi oddziaływać również na sztukę? Naszym zdaniem jest to pytanie retoryczne. Kompletne oddzielenie sztuki od biznesu jest utopią, która nie jest możliwa. Patrząc na temat w najbardziej trywialny sposób wystarczy powiedzieć, że sztuka po prostu potrzebuje środków, aby się utrzymać. Oczywiście są artyści, którzy wykonują swoją pracę z powołania. Jednak zamykanie się tylko na takie podejście to jak odcięcie tlenu lub paliwa, które jest w stanie napędzać sztukę. Dlatego umiejętne komercjalizowanie sztuki to ważne wyzwanie przed jakim stoją współcześni artyści. Warto tutaj podkreślić słowo umiejętne, gdyż nie zawsze w dobrym guście jest monetyzowanie sztuki w każdy możliwy sposób. Trzeba to robić z wyczuciem.

Wykorzystanie sztuki w biznesie otwiera przed sztuką furtkę do wejścia na szersze wody. Nie chodzi tutaj wyłącznie o finanse. Mowa o szansie na dotarcie ze sztuką do mas. Czasami sztuka z założenia jest kierowana do wąskiej grupy entuzjastów. Jednak możliwość pokazania sztuki szerszemu gronu odbiorców to kolejne wyzwanie z jakim mierzą się współcześnie artyści. Wykorzystanie sztuki np. w akcjach marketingowych to realny sposób na pokazanie sztuki większemu gronu odbiorców.

Wizja łączenia sztuki z biznesem nie jest czymś nowym. Raczej jest to podejście, które już od dłuższego czasu ma miejsce, tylko nie każdy potrafi je nazwać. Specjaliści poszukując odpowiedniego sformułowania na działania mające na celu promowanie i kreowanie wizerunku marki poprzez wykorzystanie sztuki korzystają z określenia art branding. Na koniec należy podkreślić, że korzyści wynikające z ar brandingu są obupólne. Biznes chętnie czerpie z dokonań sztuki. Jest to zmyślny i kreatywny sposób na marketing oraz budowanie wizerunku. Praktycznie we współczesnym świcie marketing i sztuka to światy które się wzajemnie przenikają nawet jeśli robią to nieświadomie.