Czym jest logistyka magazynowa – funckje, znacznenie i procedura organizacyjna

0
113

Logistyka magazynowa to technologia zarządzania zapasami, która, jeśli jest odpowiednio zorganizowana, powinna zapewnić terminową dostawę produktów. Duże znaczenie dla tej technologii mają same struktury magazynów, w których odbywa się akumulacja, składowanie i dystrybucja towarów.

Główne funkcje logistyki magazynowej

Do kluczowych funkcji logistyki magazynowej należą:

  • Dostosowanie asortymentu zgodnie z zamówieniami klientów. W magazynie oryginalny asortyment produkcyjny zamienia się w poszukiwany asortyment konsumencki, co pozwala na sprawniejszą realizację zamówień.
  • Przechowywanie i magazyny logistyczne. Właściwe przechowywanie towarów w magazynie pozwala na skrócenie odstępu czasu pomiędzy wyprodukowaniem produktów a ich dostarczeniem do klienta końcowego. Jeśli głównym kierunkiem pracy firmy jest świadczenie usług magazynowych, to musi zapewniać odpowiednie warunki do przechowywania różnego rodzaju towarów.
  • Świadczenie usług logistycznych. Firma logistyczna może nie tylko pomóc klientom w przechowywaniu produktów, ale również świadczyć szereg usług dodatkowych, takich jak: pakowanie towarów, przygotowywanie ich do sprzedaży, naklejanie, formowanie zestawów produktów i tak dalej.
  • Konsolidacja małych partii towarów w duże. Ta czynność nazywana jest unifikacją i pozwala na jednoczesne dostarczanie towarów do kilku różnych klientów. Dzięki unifikacji firma logistyczna może obsługiwać nawet małe firmy, które potrzebują dostarczać małe partie produktów.

Typową opcją współpracy z firmą zajmującą się logistyką magazynową jest brak własnych pomieszczeń technicznych przy wzroście obrotów lub wielkości produkcji. Dla wielu przedsiębiorstw przechowywanie towarów w cudzym magazynie jest znacznie bardziej opłacalne i wygodne niż budowanie i wyposażanie własnego.

Problemy logistyki magazynowej na rynku krajowym

Choć we współczesnej Polsce rozwój branży logistycznej postępuje w dość szybkim tempie, krajowy rynek logistyczny jest nadal znacznie mniej nowoczesny i wydajny niż w wielu krajach zagranicznych. Główne problemy branży w Polsce to:

  • Korzystanie z przestarzałego sprzętu i technologii.
  • Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura logistyczna.
  • Brak doświadczonego i wykwalifikowanego personelu.
  • Niewystarczająca baza materiału teoretycznego z zakresu gospodarki magazynowej.
  • Niezdolność wielu menedżerów do właściwej oceny problemów swoich przedsiębiorstw.

Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna. Niestety, na rynku polskim, zarządzanie logistyką i magazynowaniem jest dość często dodawane do listy zadań kierowników firm. W większości przypadków mają oni raczej słabe pojęcie o logistyce i dlatego nie wykorzystują wszystkich dostępnych możliwości.

Brak oznakowania

Choć może się to wydawać dziwne, nie wszystkie firmy posiadają systemy pozwalające na przypisanie unikalnego kodu do każdego produkowanego przedmiotu. Taka sytuacja bardzo utrudnia identyfikację towarów i sprawia, że dostawy są kilkakrotnie wolniejsze niż mogłyby być.

Rozmycie zakresu obowiązków służbowych

Każda firma dąży do rozwoju i wzrostu, zwiększając swoją rentowność. Dlatego przedsiębiorstwa, które kiedyś zaczynały od małych zakładów produkcyjnych i niewielkiej liczby pracowników, z czasem zwiększają swoje moce produkcyjne i dążą do rozszerzenia udziału w rynku. Jednak dla menedżerów takich firm nie zawsze jest jasne, że rozwój biznesu musi iść w parze z rozwojem personelu.

Zamiast zatrudniać bardziej wyspecjalizowanych pracowników, tacy menedżerowie zmuszają każdego z dotychczasowych pracowników do zajmowania się szerszym zakresem problemów. W rezultacie działy nie są już odpowiedzialne za swoje zadania, spada efektywność przedsiębiorstwa, a jakość świadczonych przez nie usług ulega znacznemu pogorszeniu.

Pozytywne trendy w rozwoju polskiej logistyki magazynowej

Choć w Polsce są w tej dziedzinie dość poważne problemy, nie można powiedzieć, że w przyszłości nie znikną. W ostatnim czasie coraz więcej uczelni zaczyna prowadzić szkolenia z zakresu logistyki magazynowej, w wyniku czego rośnie liczba wykwalifikowanych specjalistów.

Ponadto nowoczesny magazyn logistyczny jest coraz częściej wyposażony w zaawansowany technologicznie zautomatyzowany sprzęt, który znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo błędów i zwiększa szybkość dostawy towarów.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że poziom popytu na usługi logistyczne w Polsce stale rośnie. To stymuluje firmy logistyczne do wzrostu i rozwoju, a także do świadczenia coraz wyższej jakości usług. Pojawianie się coraz to nowych graczy na rynku logistyki magazynowej prowadzi do powstania zdrowej konkurencji, w której firmy muszą oferować klientom atrakcyjne warunki współpracy.