Usługi marketingowe a finanse

0
296

To, co obecnie nazywamy „marketingiem”, rozpoczęło się na długo przed powstaniem nazwy. W połowie XIX wieku podróżni sprzedawcy sprzedawali „olej węża” i inne toniki w fantazyjnych opakowaniach i wychwalali swoje zalety łatwowiernej opinii publicznej. Wkrótce pojawiły się nowe aplikacje marketingowe w przekonaniu, że marketing może umożliwić wiele nowych rzeczy w praktycznie każdej sytuacji biznesowej. Przez ponad sto lat wdrażanie, doświadczenie i ostatecznie strategia pomogły w ewolucji marketingu od surowych początków do dzisiejszych wyrafinowanych praktyk.
Firmy zajmujące się produktami konsumenckimi były pionierami w dziedzinie marketingu i przyjęły niekwestionowaną rolę jako twórcy najlepszych praktyk marketingowych. Podczas gdy wyrafinowane techniki marketingowe doprowadziły do ​​powstania gigantów konsumenckich, większość firm świadczących usługi finansowe musiała zostać wciągnięta, kopiąc i krzycząc, w erę zaawansowanego marketingu.
Postęp w marketingu usług finansowych
Marketing usług finansowych ewoluował jednak gwałtownie w ciągu ostatniej dekady. W rezultacie sam charakter funkcji marketingowej w firmach świadczących usługi finansowe ulega dramatycznej modyfikacji, ponieważ więcej uwagi poświęca się procesom marketingowym, które mają wpływ na całą firmę. Nasze obserwacje sugerują, że bardziej progresywne organizacje usług finansowych przechodzą obecnie przemianę intelektualną i praktyczną, która wymusza ponowne zbadanie roli marketingu w ich firmach. Wielu zaczęło zdawać sobie sprawę, że obowiązki w zakresie marketingu finansowego obejmują nie tylko opracowanie misji firmy i kluczowych komunikatów, ale także określenie jej ukierunkowania biznesowego, odpowiedniego zróżnicowania, przewagi konkurencyjnej i oferty wartości.
Jednocześnie jednak wielu dyrektorów marketingu usług finansowych musi zaangażować się w długoterminowe bitwy z innymi działami, zanim będą mogli wdrożyć godne inicjatywy marketingu finansowego, które pomogą przyspieszyć osiągnięcie celów korporacyjnych. W wielu organizacjach finansowych utrzymujący się problem odróżnienia marketingu finansowego od sprzedaży nadal pozostaje w dużej mierze nierozwiązany. Ponadto niektórzy dyrektorzy ds. Marketingu usług finansowych muszą nadal pozyskiwać znaczne wsparcie zarządzania, aby utrzymać równowagę i uzyskać możliwość osiągnięcia nawet ograniczonych celów.
Koncentracja na kliencie
Peter Drucker, mędrzec z dyscypliny marketingu finansowego, omawiał wartość zdefiniowaną przez klienta prawie 50 lat temu. W ostatnim dziesięcioleciu jego koncepcja koncentracji na kliencie stała się częścią popularnej literatury marketingowej i jest obecnie wiodącą zasadą marketingu finansowego. Podstawowy mandat Druckera, że ​​„interesy klienta muszą być najważniejsze”, można streścić następującymi stwierdzeniami sparafrazowanymi z jego obszernych pism:
Jedyną prawidłową definicją celu biznesowego jest stworzenie klienta.
To, co według firmy produkuje, nie jest tak ważne, jak klienci myślą, że kupują; to, co klienci uważają za wartość, jest decydujące.
Każda firma ma tylko dwie podstawowe funkcje: marketing i innowacje.
Marketing to cały biznes widziany z punktu widzenia klienta.
Chociaż są łatwe do sformułowania, praktyki zorientowane na klienta są trudne do wdrożenia w większości organizacji świadczących usługi finansowe. Przeszkody obejmują dominującą mentalność wypychania produktów, koncentrację na krótkoterminowej rentowności, niedoinwestowanie w marketingowych działaniach marketingowych oraz brak rzetelnej wiedzy rynkowej na temat potrzeb i pragnień rynków docelowych. Uważamy jednak, że w przyszłości najbardziej udanymi organizacjami marketingu usług finansowych będą te, które dostosują zasady Druckera do własnych potrzeb poprzez ekstrapolację, adaptację i kreatywne stosowanie. W miarę jak skuteczny marketing finansowy przekształca się w interdyscyplinarną, multidyscyplinarną działalność, odnoszące sukcesy firmy będą tworzyć kulturę zorientowania na klienta w całej organizacji i będą włączać rzecznictwo w dobro klienta we wszystkich procesach decyzyjnych.
Ponieważ branża usług finansowych przechodzi obecnie transformację, wyzwaniem dla kierownictwa jest zapewnienie przywództwa, które zastąpi status quo i stworzy kulturę możliwości. Wcześni adaptatorzy, którzy stosują koncepcję „marketingu zintegrowanego” w całej organizacji, nie tylko rozwiną kulturę zorientowaną na klienta, ale także stworzą możliwości innowacji, poprawy wydajności i przyrostowej rentowności.